top of page
bright logo.jpg

להתחיל את 2022
בבהירות עסקית

קבלו מדריך מפורט לאפיון לקוח אופטימאלי לעסק שלכם והתחילו את השנה בפוקוס ובאנרגיה

:מה המדריך כולל

סקר לקוחות קיימים
שאלון רחב לאפיון הלקוח האידיאלי של העסק

 

המדריך מתאים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים במחזור שנתי עד 10 מיליון ש"ח 

תודה על ההרשמה !

bottom of page