shutterstock_1290805003.jpg

האם אתם חושבים לפעמים..

"אני עובד/ת יותר מדי שעות ולא משיג/ה את התוצאות שאני רוצה"

"כיצד לקחת את החברה שלי למדרגה הבאה שלה?"

"באיזה מרכז רווח/ מוצר/ קהל יעד,  נכון לי להתמקד?"

"הלוואי והיה לי צוות עובדים חזק יותר,  שלא צריך כל כך הרבה פיקוח."

"אשמח לקבל עזרה ממנהלים חכמים שמתמודדים עם אותם אתגרים כמו שלי"

מה אם הייתה לך מועצת מנהלים,  כזו שנפגשת באופן קבוע לפגישה חודשית, המורכבת ממנהלים ומנהלות כמוך מחברות שונות, לא מתחרות, שמשתפות ידע, פתרונות וקשרים ושמחויבת לצמיחה העסקית של החברה שלך?

"None of us is smarter than all of as"

תארו לעצמכם שיש לכם מועצת מנהלים המורכבת מ 6-8 מנהלים של חברות בסדר גודל של החברה שלכם, המתכנסת אחת לחודש בסביבה בטוחה ומסווגת ודנה, תוך הנחייה של יועץ מומחה,  בדילמות עסקיות, בתוכנית העבודה שלכם לשנה הקרובה ולחודש הקרוב, בה כל חבר מועצה מייעץ ועוזר לעמיתים האחרים ומחויב להצלחתם.

 מעל ל 100 שנות ניסיון מצטבר סביב שולחן אחד!

הקבוצות שלנו מורכבות ממנהלים ומנהלות הנפגשים באופן קבוע כדי לרתום את כל הידע, הניסיון והקשרים שלהם אחד בשביל השני.

 מעל ל 100 שנות ניסיון מצטבר סביב שולחן אחד!

אחת לחודש נפגשת מועצת מנהלים שנבחרו ומיונו בקפידה כך שיתאימו זה לזה במאפיינים העסקיים של מחזורים עסקיים, מספר עובדים ושלב של החברה בתהליך הצמיחה שלה.

כל מפגש מונחה בתהליך מדויק ומתוזמן ע"י יועץ מומחה המאפשר הצגת דילמות ניהוליות מתחומי ניהול החברה ומתן פתרונות לכל אחד מחברי ה Board ומצייד כל אחת מהמשתתפים בתוכנית עבודה חודשים ופרקטית ליישום עד המפגש הבא.