shutterstock_1290805003.jpg

פיתוח עסקי

עסק תאב חיים, חייב לפרוץ את גבולות המוכר, לצאת מאזור הנוחות ולעסוק בפיתוח עסקי כדרך קבע. עסק שלא מתווה מדיניות פיתוח כשיטה לא יצליח לאורך זמן.

הקדמה, הטכנולוגיה והשינויים המהירים בכל תחומי המשק הופכים את העיסוק בפיתוח עסקי תמידי להכרח קיומי.
פיתוח עסקי, כשמו כן הוא, תפקידו לפתח את העסק, כלומר- להגדיל את מחזור הרווחים, להרחיב את פעילות העסק, למצוא שווקים חדשים, מוצרים חדשים ותכניות חדשות עבור העסק, לזהות לקוחות פוטנציאליים וכדומה.

כל עסק חדש וקיים צריך לבחור באסטרטגיה של פיתוח עסקי ולקבוע מטרות עסקיות ריאליות ונכונות. זאת מכיוון שהשקעה והתפתחות עסקית זוהי הדרך היחידה לשמור על רווחיות בסביבה של שוק תחרותי וסביבה של אפשרויות שוות לגופים העסקיים השונים.

בארגונים גדולים ניתן למצוא יחידות מורכבות שאחראיות לפיתוח עסקי, מה שמאפשר לא רק התמודדות עם שיגרת היום-יום הקיימת של העסק אלא מבט קדימה, תכנון לעתיד, והגדלת רווחיות העסק.

סטרטאפים וחברות בינוניות שמנוהלות בצורה מיטבית, משקיעות בפיתוח עסקי כתפקיד נוסף של עובד בכיר בעסק, או על ידי מנהל חיצוני אשר מוסמך לייעץ בתחומים אלו. 

בין אם לצורך  הקמה של מרכז רווח חדש ובין אם לצורך קידום והרחבת הפעילות הקיימת, בידי מנהלי הפיתוח העסקי מונחת האחריות לאתר או ליצור את ההזדמנויות העסקיות, השקעות ושיתופי פעולה, אשר יצעידו את העסק קדימה.

כל זה ייעשה על ידי בחינת השוק בו מתנהל העסק ושווקים מקבילים או דומים, יצירת קשרים איתנים עם שותפים פוטנציאליים ועם לקוחות אפשריים, בדיקת אפשרויות חדשות לשיווק המוצרים או השירותים המוצעים בעסק (למשל, הצגת שווקים חדשים, מדינות חדשות, או אפילו אתר מכירתי באינטרנט), ואפילו לעיתים מציאת דרכים להוזלת עלויות הייצור, למשל על ידי יצירת שיתופי פעולה, או זיהוי דרכים נוחות או שיווקיות יותר לייצור המוצרים.

אין חובה להעסיק מנהל פיתוח עסקי קבוע בעסק. העסקת מנהל פיתוח עסקי חיצוני עשויה לספק יתרונות משמעותיים לסטארטאפים וחברות בינוניות– ביניהן, קבלת מנהל פיתוח עסקי בעל ניסיון וידע רבים, יותר מאלה שהיה מתאפשר לארגון להעסיק באופן קבוע.


פיתוח עסקי יכול לנוע על הציר של איתור הזדמנויות חוץ ארגוניות, למול איתור הזדמנויות פנים ארגוניים ובעסק פנימה. פיתוח עסקי המאתר הזדמנויות פנים ארגוניים יתמקד באפיק אחד, או בכמה אפיקים מבין הבאים: הרחבת קו המוצרים, פיתוח מוצר חדש, העמקת/ חדירה לשווקים וקהלים חדשים, תשתיות וטכנולוגיות חדשות ותהליכי עבודה חדשים. בין אם בחרתם באפיק כזה או אחר, בפיתוח עסקי חייב שתתקיים מתודה סדורה ושיטתית שתהפוך את הרעיון לבר ביצוע, ויתר על כן גם להצלחה.
star.png